Rezultāts: Metu izstrāde objektam „Peldbaseina ēkas ar rehabilitācijas centru un viesnīcas būvniecība zemes gabalā Kuldīgas ielā 71, Ventspilī”

Publicēts
04.03.2018
04.03.2018
Pasūtītājs
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" (90000088935)
Sludinājums
www.ventspils.lv/lat/ventspils_parv...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par metu konkursa rezultātiem

Publicēšanas datums: 04/03/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i) (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde", 90000088935

Pasta adrese

Užavas iela 8

Pilsēta / Novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV003

Kontaktpunkts(-i)

8.kabinets

Kontaktpersona(-as)

Sarmīte Rugāja

Tālruņa numurs

63624269

Faksa numurs

63626379

E-pasta adrese

kom.parvalde@ventspils.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ventspils.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_iepirkumi/

I.2) Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma būvniecība un apsaimniekošana

II IEDAĻA. Metu konkursa priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Metu konkursa nosaukums

Metu izstrāde objektam „Peldbaseina ēkas ar rehabilitācijas centru un viesnīcas būvniecība zemes gabalā Kuldīgas ielā 71, Ventspilī”

II.1.2) Īss metu konkursa apraksts

Metu priekšlikumi peldbaseina ēkai ar rehabilitācijas centru un viesnīcai

II.1.3) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu kods (-i) Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
71000000-8

III IEDAĻA. Procedūra

III.1. Apraksts

III.1.1) Konkursa veids

imageAtklāts
imageSlēgts

III.1.2) Metu vērtēšanas kritēriji

 1. Arhitektoniskais risinājums, idejas oriģinalitāte - 30 punkti
 2. Funkcionalitāte un telpu plānojums - 30 punkti
 3. Objekta atbilstība videi un izmantošanas mērķim - 20 punkti
 4. Energoefektivitāte un pielietotie materiāli - 10 punkti
 5. Teritorijas zonējums un labiekārtojums - 10 punkti

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

KP 2017/045A

III.2.2) Iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs ES Oficiālajā Vēstnesī un publikācijas datums:
2017/S 189-387522 - 03/10/2017 - Paziņojums par metu konkursu

VAI

IV IEDAĻA: Konkursa rezultāti

Konkurss tika izbeigts bez uzvarētāja noteikšanas?

image
image

IV.2. Atlīdzība un godalgas

IV.2.1) Žūrijas lēmuma datums

09/02/2018

IV.2.2) Dalībnieku skaits

2

MVU, kas piedalās, skaits

(MVU – mazie un vidējie uzņēmumi)
2

Ārvalstu dalībnieku skaits

0

IV.4. Metu konkursa uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds) un adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs:

SIA "NAMS",

Pasta adrese

Palasta iela 7

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67211076

Faksa numurs

67221209

E-pasts

nams@nams.arch.lv

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese (URL):

Uzvarētājs ir MVU

image
image

IV.5. Piešķirtās godalgas vērtība (attiecīgā gadījumā)

Piešķirtās godalgas vērtība, bez PVN (tikai cipariem): 7500 Valūta: EUR

IV.4. Metu konkursa uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds) un adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs:

SIA "K IDEA",

Pasta adrese

Zvejnieku iela 14a-1

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1048

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29519477

Faksa numurs

E-pasts

andris@kidea.co

NUTS kods

Vispārējā interneta adrese (URL):

Uzvarētājs ir MVU

image
image

IV.5. Piešķirtās godalgas vērtība (attiecīgā gadījumā)

Piešķirtās godalgas vērtība, bez PVN (tikai cipariem): 7500 Valūta: EUR


V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Šis metu konkurss saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 02/03/2018

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Uzvarētājs 1.vietas ieguvējs nav noteikts. Piešķirtas veicināšanas balvas.

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otro daļu

V.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par metu konkursu

Avots: pvs.iub.gov.lv