Rezultāts: Lopu kautuves grīdu betonēšana, asins novadīšanas sistēmas izbūve

Publicēts
07.03.2018
07.03.2018
Pasūtītājs
SIA "Lāses AM" (41201007493)
Uzvarētājs
SIA''Goldingen Invest'' (41203038093)
Summa
29 381,33 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 07/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Lāses AM"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41201007493

Adrese

"Valles", Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, Latvija, LV-3301

Tālruņa numurs(-i)

00371 29113529

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Laila Cēberga, tālr.:29463685, e-pasts: lases@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Lopu kautuves grīdu betonēšana, asins novadīšanas sistēmas izbūve

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

30/01/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

01/03/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Lexa ID SIA 41203060658 Dzirnavu iela 8-3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 Latvija
SIA ''A-J Energobūve'' 42103054067 Raiņa bulvāris 4, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456 Latvija
SIA ''Skorpions VS'' 48503007289 Miera iela 4, Saldus, Saldus novads, LV-3801 Latvija
SIA''Goldingen Invest'' 41203038093 Upes iela 4, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA''Goldingen Invest'' 41203038093 Upes iela 4, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

29381.33 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv