Grozījumi: Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 2.kārtas (Zinātņu centra ēkas) tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

Publicēts
04.03.2018
04.03.2018
Pasūtītājs
Latvijas Universitāte (90000076669)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.lu.lv...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēšanas datums: 04/03/2018

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Universitāte, 90000076669

Pasta adrese

Raiņa bulvāris 19

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1586

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Sintija Sīmane

Tālruņa numurs

+ 371 67034301

Faksa numurs

+ 371 67225039

E-pasta adrese

iepirkums@lu.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lu.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.lu.lv

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 2.kārtas (Zinātņu centra ēkas) tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

II.1.2)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45000000-7

II.1.3) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 2.kārtas (Zinātņu centra ēkas) tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45000000-7
71220000-6
45421153-1

II.2.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods

LV00

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga


II.2.4) Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī: (būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums)

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 2.kārtas (Zinātņu centra ēkas) tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

II.2.5) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Darbības laiks mēnešos: 24 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)
Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:


II.2.6) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 1. ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/015 “Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”
 2. ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/010 “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija” ietvaros.”III IEDAĻA. Procedūra

III.1. Administratīvā informācija

III.1.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

LU 2016/52

III.1.2) Paziņojuma par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publicēšanas datums un reģistrācijas numurs

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV: 2016/S 154-279012
Paziņojuma publicēšanas datums OV: 11/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma Nr.: 1

Daļas Nr.: 1

IV.1. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

IV.1.1) Līguma noslēgšanas datums:

23/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.1.2) Infomācija par piedāvājumiem

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.1.3) Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Pilnsabiedrība "LNK INDUSTRIES GROUP", 40103554364

Pasta adrese

Jāņa Daliņa iela 15

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1013

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.1.4) Informācija par līguma vai daļas līgumcenu (līguma noslēgšanas brīdī; bez PVN, tikai cipariem)

Kopējā līgumcena: 21167161.92 Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Paziņojuma nosūtīšanas datums publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 02/03/2018

V.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.3. Iesniegumu izskatīšana

V.3.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.3.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:

V.3.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

VI IEDAĻA: Izmaiņas līgumā

VI.1. Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām

VI.1.1) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45000000-7

VI.1.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)

71220000-6
45421153-1

VI.1.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga


VI.1.4) Iepirkuma apraksts: (būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums)

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 2.kārtas (Zinātņu centra ēkas) tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

VI.1.5) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Darbības laiks mēnešos: 24 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)
Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:


VI.1.6) Informācija par līguma vai daļas līgumcenu (bez PVN, tikai cipariem)

Kopējā līgumcena: 22201175,25 Valūta: EUR

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

VI.1.7) Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Pilnsabiedrība "LNK INDUSTRIES GROUP", 40103554364

Pasta adrese

Jāņa Daliņa iela 15

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1013

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

VI.2. Informācija par izmaiņām

VI.2.1) Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):

Izmaiņas būvdarbu apjomos, palielināta līguma summa.

VI.2.2) Izmaiņu iemesli

image Nepieciešami sākotnējā uzvarējušā pretendenta veikti papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes.
Apraksts par ekonomiskajiem un tehniskajiem iemesliem un neērtībām vai būtisku izmaksu pieaugumu, kas kavē uzvarējušā pretendenta maiņu:

image Izmaiņas ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko rūpīgs pasūtītājs nevarēja paredzēt.
To apstākļu apraksts, kas radījuši nepieciešamību pēc izmaiņām, un skaidrojums par šo apstākļu neparedzamību:
Pamatojoties uz PIL 61.panta piekto daļu, palielināts būvdarbu apjoms un līgumcena. Lai ēka spētu nodrošināt pasūtītāja pētniecības un studiju prasībām nepieciešamo funkcionalitāti, būvprojekta izstrādes gaitā precizētas ēkā izvietojamās pasūtītāja struktūrvienības, pētniecībai un studijām nepieciešamās tehnoloģijas un iekārtas, kas savukārt ietekmēja pētniecības un mācību telpu apjomus un prasības, bija nepieciešams palielināt ēkā plānoto tehnoloģiju izvietošanai un apkalpošanai nepieciešamo telpu skaitu, kā arī bija nepieciešams precizēt platības, apjomus un prasības, laboratoriju telpu noslodzi un nepieciešamo zinātniskā un palīgpersonāla skaitu, līdz ar to bija nepieciešams izmainīt darba telpu apjomu, novietojumu un plānojumu. Minēto izmaiņu rezultātā tika palielināts ēkas kopējais būvapjoms.

VI.2.3) Cenas pieaugums

Atjauninātā kopējā līgumcena bez PVN pirms izmaiņām (ņemot vērā iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus): 21167161.92 Valūta: EUR

Kopējā līgumcena bez PVN pēc izmaiņām: 22201175,25 Valūta: EUR

Avots: pvs.iub.gov.lv