Sludinājums: Jaunas kūts kompleksa būvniecība

Publicēts
06.03.2018
06.03.2018
Pasūtītājs
Akciju sabiedrībā „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” (40003017051)
Termiņš
05.04.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 06/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Akciju sabiedrībā „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003017051

Adrese

Rīgas iela 44, Viļāni, Viļānu novads, Latvija, LV-4650

Tālruņa numurs(-i)

26454167

Faksa numurs(-i) (ja ir)

26454167

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Juris Trops, tālr. nr. +37126454167, juris.trops@agrovilani.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jaunas kūts kompleksa būvniecība

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"s.Piziči", Viļānu pag., Viļānu nov., LV-4650

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/08/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

750000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

05/04/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Darbnīcas", Maltas ciems,Viļānu novads, LV-4650

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv