Rezultāts: Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 25A, Daugavpilī autostāvvietas izbūves apliecinājuma kartes izstrādes darbi.

Publicēts
14.02.2018
14.02.2018
Pasūtītājs
SIA DMP (41503067922)
Uzvarētājs
Tatjana Suharževska (21045810262)
Summa
1 290,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 14/02/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA DMP

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41503067922

Adrese

1.Pasažieru iela 4, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Tālruņa numurs(-i)

20611110, 25144778

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes locekle Jūlija Mihailova

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 25A, Daugavpilī autostāvvietas izbūves apliecinājuma kartes izstrādes darbi.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

29/01/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

14/02/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Tatjana Suharževska 21045810262 Raiņa 28, Daugavpils Latvija
AS "Komunālprojekts" 40003005372 Hanzas iela 16, Rīga Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Tatjana Suharževska 21045810262 Raiņa 28, Daugavpils Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1290 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Daugavpils pilsētas dome

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv