Sludinājums: Gatavās produkcijas un izejvielu noliktavas jaunbūve, esošas noliktavas demontāža, teritorijas labiekārtošana.

Publicēts
23.09.2017
23.09.2017
Pasūtītājs
SIA "Aloja Starkelsen" (40003022419)
Termiņš
16.10.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Aloja Starkelsen"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003022419

Adrese

Joglas iela 2, Ungurpils, Alojas novads, Latvija, LV 4064

Tālruņa numurs(-i)

2923726

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Jānis Duks, attīstības direktors, 29 237 526, janis.duks@culinar.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Gatavās produkcijas un izejvielu noliktavas jaunbūve, esošas noliktavas demontāža, teritorijas labiekārtošana.

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Joglas iela 2, Ungurpils, Alojas novads, LV 4064

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/05/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

600000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

16/10/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Joglas iela 2, Ungurpils, Alojas novads, LV 4064

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

507625__0_astarkelsentsbuuvnieciiba239217.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv