Rezultāts: Tehnoloģiskās līnijas zivju žāvēšanai piegāde, montāža, pieslēgšana un nodošana ekspluatācijā

Publicēts
14.07.2017
14.07.2017
Pasūtītājs
SIA "ONIORS ZIVIS" (41503055622)
Uzvarētājs
OÜ Miodelia (10882936)
Summa
282 390,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 14/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "ONIORS ZIVIS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41503055622

Adrese

Zeļinska iela 20, Daugavpils, Latvija, LV-5410

Tālruņa numurs(-i)

65440465

Faksa numurs(-i) (ja ir)

65440465

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

projektu vadītājs Vladimirs Orlovs, t.29464487, oniors_zivis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tehnoloģiskās līnijas zivju žāvēšanai piegāde, montāža, pieslēgšana un nodošana ekspluatācijā

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

19/06/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

14/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Pakmarkas LV 40003269498 Ropažu iela 19a, Rīga, LV-1039 Latvija
OÜ Miodelia 10882936 Võrumaa, Antsla, Kähri 4, 66404, ESTONIA Igaunija
SIA Regrands LV 40003326945 Zvīņu iela 4-65, Rīga, LV-1016 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
OÜ Miodelia 10882936 Võrumaa, Antsla, Kähri 4, 66404, ESTONIA Igaunija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

282390 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv