Sludinājums: Siguldas pilsētas CSS maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija 3.kvartālā – noslēguma kārta, Siguldā, Siguldas novadā

Publicēts
13.07.2017
13.07.2017
Pasūtītājs
SIA "Wesemann-Sigulda" (40003709385)
Termiņš
21.09.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Wesemann-Sigulda"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003709385

Adrese

Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150

Tālruņa numurs(-i)

67973565

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67971753

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

SRPD vadītājs Jānis Strazdiņš, 29494648, oksana.careva@wesemann.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Siguldas pilsētas CSS maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija 3.kvartālā - noslēguma kārta, Siguldā, Siguldas novadā

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Siguldas pilsētas 3.kvartālā

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/09/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

357000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

21/09/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

KF, Kohēzijas fonda līdzfinansējums Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv