Rezultāts: Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros

Publicēts
12.07.2017
12.07.2017
Pasūtītājs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība (90000024205)
Uzvarētājs
SIA "Energoterms" (45403024336), SIA "LC būve" (40003038782), SIA "Energoterms" (undefined), SIA "D.D.Stars" (47703001684), SIA "D.D.Stars" (undefined)
Summa
48 303,17 EUR
Sludinājums
http.://www.jekabpils.lv/lv/pasvald...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 12/07/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 90000024205

Pasta adrese

Brīvības iela 120

Pilsēta / Novads

Jēkabpils

Pasta indekss

LV-5201

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV009

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

juridiskās nodaļas vadītājas vietniece Linda Meldrāja, komisijas sekretāre Mirdza Stankevica

Tālruņa numurs

+371 65207325, +371 65207309

Faksa numurs

+371 65207304

E-pasta adrese

iepirkumi@jekabpils.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jekabpils.lv

Pircēja profila adrese (URL): http.://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV009

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Jēkabpils pilsēta

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros, saskaņā ar tehnisko specifikāciju

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
45000000-7

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

48303.17 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JPP 2017/07

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.:        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Jēkabpils kapu nožogojuma izbūve un vārtu atjaunošana Andreja Pormaļa ielā, Jēkabpilī

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

07/04/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Energoterms", 45403024336

Pasta adrese

Bebru 6-10

Pilsēta / novads

Jēkabpils

Pasta indekss

LV-5201

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 20394904

Faksa numurs

E-pasts

siaeva@inbox.lv

NUTS kods

LV009

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 9919.88    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 9919.88    Valūta: EUR

Līguma Nr.:        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tautas nama garāžu jumta remonts Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

19/04/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

3

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "LC būve", 40003038782

Pasta adrese

Zvanītāju iela 72

Pilsēta / novads

Jēkabpils

Pasta indekss

LV-5201

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 65231225

Faksa numurs

+371 65231225

E-pasts

info@lcbuve.lv

NUTS kods

LV009

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2145.37    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2145.37    Valūta: EUR

Līguma Nr.:        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Elektroinstalācijas vadu un apgaismojuma nomaiņa veļas mazgātavā PII "Zvaigznīte" Meža ielā 12, Jēkabpilī

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

08/05/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

3

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Energoterms", undefined

Pasta adrese

Bebru 6-10

Pilsēta / novads

Jēkabpils

Pasta indekss

LV-5201

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 20394904

Faksa numurs

E-pasts

siaeva@inbox.lv

NUTS kods

LV009

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4107.84    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4107.84    Valūta: EUR

Līguma Nr.:        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Krustpils saliņas estrādes konstrukciju un kases ēkas remonts Krustpils saliņā, Jēkabpilī

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

11/05/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "D.D.Stars", 47703001684

Pasta adrese

Kazarmu iela 3A

Pilsēta / novads

Jēkabpils

Pasta indekss

LV-5202

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 26562162

Faksa numurs

+371 65263568

E-pasts

dd-stars@inbox.lv

NUTS kods

LV009

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 13329.13    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 13329.13    Valūta: EUR

Līguma Nr.:        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Jēkabpils Tautas nama ugunsdzēsības ūdensvada avārijas remonts Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

02/06/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "D.D.Stars", undefined

Pasta adrese

Kazarmu iela 3A

Pilsēta / novads

Jēkabpils

Pasta indekss

LV-5202

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 26562162

Faksa numurs

+371 65263568

E-pasts

dd-stars@inbox.lv

NUTS kods

LV009

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 8019.11    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 8019.11    Valūta: EUR

Līguma Nr.:        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Atpūtas laukuma remonts un dizaina elementu uzstādīšana uz Daugavas aizsargdambja, Jēkabpilī

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

05/06/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "LC būve", 40003038782

Pasta adrese

Zvanītāju iela 72

Pilsēta / novads

Jēkabpils

Pasta indekss

LV-5201

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 65231225

Faksa numurs

+371 65231225

E-pasts

info@lcbuve.lv

NUTS kods

LV009

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10781.84    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10781.84    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Vispārīgā vienošanās ar četriem iepirkuma līgumu izpildītājiem

Avots: pvs.iub.gov.lv