Rezultāts: Papildus apgaismojuma sistēmas ar elektroapgādes infrastruktūru būvniecība siltumnīcu kompleksā “Mežvidi”, “Gauros”, Klonešnīkos, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā.

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
SIA "Latgales dārzeņu loģistika" (52403021211)
Uzvarētājs
SIA "AFFIX" (42403039480)
Summa
299 994,73 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 27/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Latgales dārzeņu loģistika"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

52403021211

Adrese

"Dzintari", Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, Latvija, 5735

Tālruņa numurs(-i)

+371 29135221

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Edgars Romanovskis, 29135221, edgars@latgalesdarzeni.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Papildus apgaismojuma sistēmas ar elektroapgādes infrastruktūru būvniecība siltumnīcu kompleksā “Mežvidi”, “Gauros”, Klonešnīkos, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

16/06/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "SMART ENERGY" 40103167365 Rīga, Baznīcas iela 31 - 8, LV-1010 Latvija
SIA "AFFIX" 42403039480 Rēzeknes nov., Nagļu pag., Nagļi, 2 - 4, LV-4631 Latvija
SIA "BESECKE" 40003392828 Rīga, Piedrujas iela 7, LV-1073 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "AFFIX" 42403039480 Rēzeknes nov., Nagļu pag., Nagļi, 2 - 4, LV-4631 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

299994.73 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv