Sludinājums: Būvniecības darbi atbilstoši tehniskai specifikācijai

Publicēts
26.07.2017
26.07.2017
Pasūtītājs
SIA "Gaļas nams - Ādaži" (40103243419)
Termiņš
17.08.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 26/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Gaļas nams - Ādaži"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103243419

Adrese

Rīga, Jūrkalnes iela 15/25, Latvija, LV-1046

Tālruņa numurs(-i)

+371 65035999, 26315826

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītājs Andris Lismanis, 29403401, lismanis@edo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Būvniecības darbi atbilstoši tehniskai specifikācijai

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Parka iela 8, Lielvārdē, LV-5070

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

05/05/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

950000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

17/08/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lubānas 125a-22, Rīga

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv