Rezultāts vai grozījumi: Alūksnes industriālā parka būvprojekta tehniskā projekta stadijā izstrāde un būvniecība

Publicēts
18.07.2017
18.07.2017
Pasūtītājs
SIA "NTC investīcijas" (40103748266)
Termiņš
Pārtraukt
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 18/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "NTC investīcijas"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103748266

Adrese

Vienības gatve 186A - 71, Rīga, Latvija, LV-1058

Tālruņa numurs(-i)

+371 29168321

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Andis Kļaviņš, 29168321, andis@acf.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Alūksnes industriālā parka būvprojekta tehniskā projekta stadijā izstrāde un būvniecība

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

03/08/2016

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Procedūra pārtraukta, jo veiktas izmaiņas iepirkuma priekšmeta aprakstā

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

7.  Pievienotie dokumenti

Avots: pvs.iub.gov.lv