Rezultāts: Akvakultūras produktu audzēšanas cehs un recirkulācijas sistēmas būvniecība

Publicēts
17.07.2017
17.07.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Annas Zivjaudzētava" (40003647297)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS" (LV40103050565)
Summa
1 754 015,30 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 17/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Annas Zivjaudzētava"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003647297

Adrese

Lāčplēša iela 124, Rīga, Latvija, LV-1003

Tālruņa numurs(-i)

22323738

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

pārstāvis Mareks Šīrants, 29454933, mareks@jdz.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Akvakultūras produktu audzēšanas cehs un recirkulācijas sistēmas būvniecība

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

07/03/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

14/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS" LV40103050565 Lubānas iela 43, Rīga, LV-1073 Latvija
SIA "Rubate" LV40003291605 Hipokrāta iela 2D, Rīga, LV-1079 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS" LV40103050565 Lubānas iela 43, Rīga, LV-1073 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1754015.3 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv