Rezultāts: Remontdarbu veikšana Priekules novada Krotes Kronvalda Ata pamatskolā

Publicēts
20.06.2017
20.06.2017
Pasūtītājs
Priekules novada pašvaldība (90000031601)
Uzvarētājs
SIA "Balti Construction" (40103810894)
Summa
18 186,96 EUR
Sludinājums
www.priekulesnovads.lv/aktualie-iep...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 20/06/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Priekules novada pašvaldība, 90000031601

Pasta adrese

Saules iela 1

Pilsēta / Novads

Priekule

Pasta indekss

LV-3434

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV003

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Linda Gūža

Tālruņa numurs

63497951

Faksa numurs

63497937

E-pasta adrese

linda.guza@priekulesnovads.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.priekulesnovads.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.priekulesnovads.lv/aktualie-iepirkumi/:print#menu-anchor

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: pašvaldība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Remontdarbu veikšana Priekules novada Krotes Kronvalda Ata pamatskolā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciems

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Dzīvojamo telpu pārbūve pirmsskolas vajadzībām un skolas ēkas siltināšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
45000000-7
45430000-0
45454000-4
45332000-3
45331000-6
45312200-9
45312100-8
45311000-0
45443000-4

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

18186.96 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PNP 2017/16

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Remontdarbu veikšana Priekules novada Krotes Kronvalda Ata pamatskolā. Skolas ēkas siltināšana.

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

19/06/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Balti Construction", 40103810894

Pasta adrese

Tālivalža iela 21A-5

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1006

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

27571208

Faksa numurs

E-pasts

kalvis.bc@gmail.com

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 18186.96    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 18186.96    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma 1.daļa "Dzīvojamo telpu pielāgošana pirmsskolas vajadzībām" izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums.

Avots: pvs.iub.gov.lv