Sludinājums: Papildus apgaismojuma sistēmas ar elektroapgādes infrastruktūru būvniecība siltumnīcu kompleksā “Mežvidi”, “Gauros”, Klonešnīkos, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā.

Publicēts
16.06.2017
16.06.2017
Pasūtītājs
SIA "Latgales dārzeņu loģistika" (52403021211)
Termiņš
10.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 16/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Latgales dārzeņu loģistika"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

52403021211

Adrese

"Dzintari", Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, Latvija, 5735

Tālruņa numurs(-i)

+371 29135221

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Edgars Romanovskis, 29135221, edgars@latgalesdarzeni.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Papildus apgaismojuma sistēmas ar elektroapgādes infrastruktūru būvniecība siltumnīcu kompleksā “Mežvidi”, “Gauros”, Klonešnīkos, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā.

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Gauri”, Klonešnīki, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

05/04/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

300000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

10/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Dzintari”, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

497945__0_TehniskaSpecifikacija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv