Sludinājums: Kokmateriālu žāvēšanas kaltes 4 x 100 m3 būvniecība

Publicēts
16.06.2017
16.06.2017
Pasūtītājs
SIA "BYKO-LAT" (40003139859)
Termiņš
12.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 16/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "BYKO-LAT"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003139859

Adrese

Lāčplēša iela 75-5, Rīga, Latvija, LV-1011

Tālruņa numurs(-i)

67288086

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67282000

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Kārlis Birums, tālr. +371 29266061, karlis.birums@byko.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kokmateriālu žāvēšanas kaltes 4 x 100 m3 būvniecība

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Jorvika", Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

550000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

12/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lāčplēša iela 75-5, Rīga, LV-1011

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

SAM 4.1.1. “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Pretendentiem ir jāiesniedz sākotnējie piedāvājumi. Iepirkuma procedūras ietvaros ir paredzētas sarunas.

Avots: pvs.iub.gov.lv