Rezultāts: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana SIA "Kokpārstrāde 98" ražošanas ēkās

Publicēts
20.06.2017
20.06.2017
Pasūtītājs
Sia Kokpārstrāde 98 (40003413585)
Uzvarētājs
SIA "NEWCOM Construction" (40003634979)
Summa
778 843,92 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 20/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sia Kokpārstrāde 98

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003413585

Adrese

"Dižkoki", Allažu pagasts, Siguldas novads, Latvija, LV-2154

Tālruņa numurs(-i)

+37129328890

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Pētniecības un Attīstības nodaļas vadītājs Ainārs Apsītis, +37129328890, info@kokparstrade98.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana SIA "Kokpārstrāde 98" ražošanas ēkās

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

30/05/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

20/06/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "NEWCOM Construction" 40003634979 Čiekurkalna 2.līnija 75, Rīga, LV-1026 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "NEWCOM Construction" 40003634979 Čiekurkalna 2.līnija 75, Rīga, LV-1026 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

778843.92 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

KOHĒZIJAS FONDS

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

SAM "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē"

Avots: pvs.iub.gov.lv