Rezultāts vai grozījumi: Apsildāmo remontdarbnīcu būvniecība un graudu uzglabāšanas kompleksa paplašināšana. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
15.06.2017
15.06.2017
Pasūtītājs
SIA "Lielvircava AGRO" (41703003515)
Termiņš
19.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 15/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Lielvircava AGRO"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41703003515

Adrese

Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3036

Tālruņa numurs(-i)

29352090

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs, Uldis Antīpins, 29352090, lielvircava.iub@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Apsildāmo remontdarbnīcu būvniecība un graudu uzglabāšanas kompleksa paplašināšana. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

25/05/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Izdarīti grozījumi atbilstoši MK not. Nr. 104 izvirzītajām prasībām

Piedāvājuma iesniegšanas datums 19/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3036

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv