Sludinājums: Skābbarības novietnes būvniecība

Publicēts
25.02.2017
25.02.2017
Pasūtītājs
SIA"RAGU DĀRZS" (40003643153)
Termiņš
10.04.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/02/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA"RAGU DĀRZS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003643153

Adrese

„Rudiņi”, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV – 3137 , Latvija, LV – 3137

Tālruņa numurs(-i)

28353700

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis, Gatis Bērziņš, 28353700, gatisberzins@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Skābbarības novietnes būvniecība

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

„Rudiņi”, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV – 3137

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/12/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

650000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

10/04/2017
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: „Rudiņi”, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV – 3137

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.1. apakšpasākuma ‘”Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

486409__0_SKABBARIBASTVERTNESSPECENE217.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv