Sludinājums: Ventilācijas sistēma cūku kūtij nr. 16 korpuss

Publicēts
13.01.2017
13.01.2017
Pasūtītājs
SIA Miķelāni bekons (48503015657)
Termiņš
06.02.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/01/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Miķelāni bekons

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48503015657

Adrese

"Ošlejas", Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, Latvija, LV-3717

Tālruņa numurs(-i)

63723608

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Ilvars Strazdiņš, tel 29573575, latvidan@apollo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ventilācijas sistēma cūku kūtij nr. 16 korpuss

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Miķelāni Salas pagasts Salas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/08/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

17000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

06/02/2017
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ošlejas Jaunbērzes pagasts Dobeles novads LV3717

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

481711__0_ventilacijas16k.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv