Rezultāts: Valsts nozīmes ūdensnotekas Aunejas strauts, ŪSIK kods 684234544:01, pik.06/00-56/00 atjaunošana Pildas pagastā, Ludzas novadā

Publicēts
18.01.2017
18.01.2017
Pasūtītājs
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (40003338357)
Uzvarētājs
SIA „Riga rent” (40003629944)
Summa
114 668,57 EUR
Sludinājums
www.zmni.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 18/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, 40003338357

Pasta adrese

Republikas laukums 2

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Vidmants Bielinis

Tālruņa numurs

67027587

Faksa numurs

67027190

E-pasta adrese

info@zmni.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.zmni.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.zmni.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Nekustamo īpašumu apsaimniekošana

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Valsts nozīmes ūdensnotekas Aunejas strauts, ŪSIK kods 684234544:01, pik.06/00-56/00 atjaunošana Pildas pagastā, Ludzas novadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Ludzas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Valsts nozīmes ūdensnotekas Aunejas strauts, ŪSIK kods 684234544:01, pik.06/00-56/00 atjaunošana Pildas pagastā, Ludzas novadā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45112320-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

114668.57 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ZMNĪ 2016/104 ELFLA

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Aunejas strauts, ŪSIK kods 684234544:01, pik.06/00-56/00 atjaunošana Pildas pagastā, Ludzas novadā

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

06/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „Riga rent”, 40003629944

Pasta adrese

Mārupes iela 6-2

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1002

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67704350

Faksa numurs

E-pasts

info@riga-rent.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 114668.57    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 114668.57    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ELFLA, Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv