Sludinājums: Tehnikas novietnes būvniecība

Publicēts
18.01.2017
18.01.2017
Pasūtītājs
Z/s Stauri (49501005742)
Termiņš
08.02.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 18/01/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s Stauri

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

49501005742

Adrese

Stauri, Raiskuma pag., Pārgaujas nov., LV4146, Latvija, LV4146

Tālruņa numurs(-i)

26424190

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks , Didzis Grīnbergs, 26424190, stauri@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tehnikas novietnes būvniecība

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Vecšilkori", Raiskuma pag., Pārgaujas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

140000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

08/02/2017
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Stauri, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads LV 4146

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

482054__0_stauri.7z

Avots: pvs.iub.gov.lv