Rezultāts: Tehnikas novietnes būvniecība

Publicēts
18.01.2017
18.01.2017
Pasūtītājs
Z/s Stauri (49501005742)
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 18/01/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s Stauri

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

49501005742

Adrese

Stauri, Raiskuma pag., Pārgaujas nov., LV4146, Latvija, LV4146

Tālruņa numurs(-i)

26424190

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Didzis Grīnbergs , īpašnieks, 26424190, stauri@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tehnikas novietnes būvniecība

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

13/01/2017

4. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem

izmaiņas tehniskajā specifikācijā

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv