Rezultāts: Stacionāra „Gaiļezers” operāciju bloka ventilācijas daudzpakāpju kompresijas sistēmas darbības atjaunošana

Publicēts
17.01.2017
17.01.2017
Pasūtītājs
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" (40003951628)
Uzvarētājs
SIA „Inženiercentrs komforts” (40003661322)
Summa
126 917,78 EUR
Sludinājums
https://www.aslimnica.lv/lv/iepirku...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 17/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", 40003951628

Pasta adrese

Hipokrāta ielā 2

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1038

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Artūrs Pēkalis, Jeļena Bičikova

Tālruņa numurs

+371 67041060, +371 67042336

Faksa numurs

+371 67042332

E-pasta adrese

iepirkumi@aslimnica.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.aslimnica.lv

Pircēja profila adrese (URL): https://www.aslimnica.lv/lv/iepirkumi/stacionara-gailezers-operaciju-bloka-ventilacijas-daudzpakapju-kompresijas-sistemas

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Stacionāra „Gaiļezers” operāciju bloka ventilācijas daudzpakāpju kompresijas sistēmas darbības atjaunošana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Hipokrāta iela 2

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Stacionāra „Gaiļezers” operāciju bloka ventilācijas daudzpakāpju kompresijas sistēmas darbības atjaunošana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45000000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

126917.78 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RAKUS 2016/99M

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Stacionāra „Gaiļezers” operāciju bloka ventilācijas daudzpakāpju kompresijas sistēmas darbības atjaunošana

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

27/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „Inženiercentrs komforts”, 40003661322

Pasta adrese

Gaujas ielā 3

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1026

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67846190

Faksa numurs

+371 67846191

E-pasts

janis@inzeniercentrskomforts.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 126917.78    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 126917.78    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv