Rezultāts: Saplākšņu iegāde

Publicēts
19.01.2017
19.01.2017
Pasūtītājs
VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" (40103208907)
Uzvarētājs
SIA "PL Logistics" (40103167685)
Summa
41 999,00 EUR
Sludinājums
www.opera.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 19/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets", 40103208907

Pasta adrese

Aspazijas bulvāris 3

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Dace Peltmane

Tālruņa numurs

+371 67073844

Faksa numurs

fakss +371 67228930

E-pasta adrese

dace.peltmane@opera.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.opera.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.opera.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Saplākšņu iegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīga, Aspazijas bulvāris 3, LV-1050, Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

saplākšņa iegāde saskaņā ar nolikumu

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
44191100-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41999 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/269

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par saplākšņu iegādi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

09/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "PL Logistics", 40103167685

Pasta adrese

Gaiļezera iela

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1079

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26584978

Faksa numurs

E-pasts

info@saplaksnis.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 41999    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41999    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Piegādātājs veic piegādi saskaņā ar ikreizējiem pasūtījumiem. Finanšu piedāvājumā cena kopā 115,09 euro bez PVN, kas noteikta saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.4. Līguma ietvaros piegāžu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt summu 41999 euro bez PVN.

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv