Grozījumi: Par tiesībām veikt būvniecības ieceres dokumentācijas, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Liepājas reģionālā slimnīcā, Slimnīcas iela 25, Liepājā

Publicēts
16.01.2017
16.01.2017
Pasūtītājs
SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" (42103041306)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.liepajasslimnica.lv...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 16/01/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", 42103041306

Pasta adrese

Slimnīcas iela 25

Pilsēta / Novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3414

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Slimnīcas iela 25, Liepāja

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Andris Vistiņš

Tālruņa numurs

26173129

Faksa numurs

63403202

E-pasta adrese

birojs@liepajasslimnica.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.liepajasslimnica.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.liepajasslimnica.lv

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Par tiesībām veikt būvniecības ieceres dokumentācijas, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Liepājas reģionālā slimnīcā, Slimnīcas iela 25, Liepājā

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Par tiesībām veikt būvniecības ieceres dokumentācijas, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Liepājas reģionālā slimnīcā, Slimnīcas iela 25, Liepājā

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
71000000-8

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu

imageAtklāta
imageSlēgta
imagePaātrināta slēgta
imageSarunu procedūra
imagePaātrināta sarunu procedūra
imageKonkursa dialogs
imageMetu konkurss
imageSarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu
imageLīguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

LRS 2016/31

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: 2016/S 217-395758 10/11/2016 (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 09/11/2016 (dd/mm/gggg)

III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums

09/11/2016 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Paziņojuma saturs

imageIepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana
imageLabojums
imagePapildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

imageIepirkuma procedūra tika pārtraukta.
imageIepirkuma procedūra tika izbeigta.
imageDinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.
image Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.3.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
imagePaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai
imageAbi iemesli

IV.3.2)

imageSākotnējā paziņojumā
imageIepirkuma procedūras dokumentos
imageAbos (sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)

IV.3.4) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Datumu labojuma vieta:
IV.3.4)
Šī teksta vietā:
20/12/2016 (dd/mm/gggg) 13:00
Jābūt:
10/02/2017 (dd/mm/gggg) 13:00
Datumu labojuma vieta:
IV.3.5)
Šī teksta vietā:
20/12/2016 (dd/mm/gggg) 13:00
Jābūt:
10/02/2017 (dd/mm/gggg) 13:00
Datumu labojuma vieta:
IV.3.8)
Šī teksta vietā:
20/12/2016 (dd/mm/gggg) 13:00
Jābūt:
10/02/2017 (dd/mm/gggg) 13:00

IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

IV.5. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

Avots: pvs.iub.gov.lv