Rezultāts: Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana un caurteku nomaiņa Dienvidlatgales reģionā 2017.gadā

Publicēts
14.01.2017
14.01.2017
Pasūtītājs
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “STOMAK” (41503067320), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CCM ceļubūve” (40103475505), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “P.M.G.” (50003699021), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MELIORS KRAUJA” (41503012110)
Summa
35 732,60 EUR
Sludinājums
www.lvm.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 14/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

AS "Latvijas valsts meži", 40003466281

Pasta adrese

Vaiņodes iela 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

lv -1004

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Jānis Ostrovskis

Tālruņa numurs

26556724

Faksa numurs

65307116

E-pasta adrese

j.ostrovskis@lvm.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvm.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.lvm.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: akciju sabiedrība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: mežsaimniecība

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana un caurteku nomaiņa Dienvidlatgales reģionā 2017.gadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

AS "LVM" Dienvidlatgales reģiona Ābeļu, Preiļu, Aknīstes un Sventes meža iecirkņu teritorijā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana un caurteku nomaiņa Dienvidlatgales reģionā 2017.gadā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45112320-4 45232452-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

35732.6 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

AS LVM DL 2016/579_B

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana un caurteku nomaiņa Dienvidlatgales reģionā 2017.gadā

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

11/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

6

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “STOMAK”, 41503067320

Pasta adrese

Lilija iela 25

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV-5401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3640.2    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3640.2    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana un caurteku nomaiņa Dienvidlatgales reģionā 2017.gadā

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

11/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

6

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CCM ceļubūve”, 40103475505

Pasta adrese

"Ziemeļi", Gātciems, Salas pagasts

Pilsēta / novads

Babītes novads

Pasta indekss

LV-2105

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5584.1    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5584.1    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana un caurteku nomaiņa Dienvidlatgales reģionā 2017.gadā

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

11/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

9

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “P.M.G.”, 50003699021

Pasta adrese

Lielirbes iela 27

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1046

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1567.9    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1567.9    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana un caurteku nomaiņa Dienvidlatgales reģionā 2017.gadā

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

11/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

7

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CCM ceļubūve”, 40103475505

Pasta adrese

"Ziemeļi", Gātciems, Salas pagasts

Pilsēta / novads

Babītes novads

Pasta indekss

LV-2105

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 11629    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 11629    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana un caurteku nomaiņa Dienvidlatgales reģionā 2017.gadā

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

11/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

7

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “P.M.G.”, 50003699021

Pasta adrese

Lielirbes iela 27

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1046

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5872.12    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5872.12    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana un caurteku nomaiņa Dienvidlatgales reģionā 2017.gadā

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

11/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

7

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MELIORS KRAUJA”, 41503012110

Pasta adrese

Daugavas iela 31, Krauja, Naujenes pagasts

Pilsēta / novads

Daugavpils novads

Pasta indekss

LV-5451

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7439.28    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7439.28    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv