Rezultāts: Lopbarības noliktavas ēkas jumta seguma un grīdas plātnes atjaunošana

Publicēts
16.01.2017
16.01.2017
Pasūtītājs
SIA "Saimniecība Nākotne" (44103099046)
Uzvarētājs
SIA “ ACK Būve” (43202000471)
Summa
73 110,41 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 16/01/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Saimniecība Nākotne"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103099046

Adrese

"Bambāļi", Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4336, Latvija, LV-4336

Tālruņa numurs(-i)

29443859

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes locekle Ziedīte Aigare, tālr.29443859, ziedite.aigare@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Lopbarības noliktavas ēkas jumta seguma un grīdas plātnes atjaunošana

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

08/12/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

16/01/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “ HB Service” 40103516860 M.Gāles 1, Sigulda, LV2150 Latvija
SIA “ FRONTONS” 40003504263 Strautu iela 102, Rīga, LV1021 Latvija
SIA “RST Company” 50103336941 Ģertrūdes iela 33/35, Rīga Latvija
SIA “FALKORS Building Industry” 46803000830 Ropažu iela 140, Rīga, LV1006 Latvija
SIA “ ACK Būve” 43202000471 Gulbenes iela 3A, Alūksne, LV4301 Latvija
SIA “VD Service” 43603066480 Lielā iela 10 - 40, Jelgava, LV-3001 Latvija
SIA “ Būvmanis” 44103073564 “Būvmaņi”, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV4227 Latvija
SIA “Alteco” 44103087418 Piebalgas iela 1A, Cēsis Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “ ACK Būve” 43202000471 Gulbenes iela 3A, Alūksne, LV4301 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

73110.41 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv