Sludinājums: Jaunas ražošanas ēkas projekta izmaiņas, būvniecība un autoruzraudzība.

Publicēts
16.01.2017
16.01.2017
Pasūtītājs
Tecnopali North Europe SIA (50103186141)
Termiņš
20.02.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 16/01/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Tecnopali North Europe SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50103186141

Adrese

"Vecratnieki", Daugmales pagasts, Ķekavas novads , Latvija, LV1024

Tālruņa numurs(-i)

+371 67148855

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+371 67148866

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Anna Bogdanova, e-pasts: anna.bogdanova@tecnopali.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jaunas ražošanas ēkas projekta izmaiņas, būvniecība un autoruzraudzība.

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Rudzītes”, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

03/04/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1800000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

20/02/2017
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 15:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Vecratnieki", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

3.1.1.5.pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iepirkumam saistošo dokumentāciju ir iespējams saņemt elektroniski sūtot pieprasījumu Pasūtītāja kontaktpersonai, vai uz vietas norādītajā Piedāvājuma iesniegšanas vietā.

10.  Pievienotie dokumenti

481837__0_TNE1217Iepirkumanolikums.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv