Rezultāts: Esošā šķūna pārbūve par noliktavu. Pievedceļu un laukumu būvniecība.

Publicēts
18.01.2017
18.01.2017
Pasūtītājs
SIA "RIKK" (44103054794)
Uzvarētājs
SIA "Meliorācijas Eksperts" (40103840210)
Summa
190 903,10 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 18/01/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "RIKK"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103054794

Adrese

''Zīriņi'',Limbažu novads,Skultes pagasts, Latvija, LV-4025

Tālruņa numurs(-i)

26498000

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Ivars Keviešens ,tālr.26498000; e-pasts ivars.keviesens@vaderstad.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Esošā šķūna pārbūve par noliktavu. Pievedceļu un laukumu būvniecība.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

21/11/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

28/12/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Celtnieks GV" 40003967830 "Priedulāji", Ulbroka, Stopiņu novads Latvija
SIA "RC Būvnieks" 40103501850 Ceriņu iela 5—3, Jaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LV-3717 Latvija
SIA "Meliorācijas Eksperts" 40103840210 P.Brieža iela 6-1, Rīga, LV-1010 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Meliorācijas Eksperts" 40103840210 P.Brieža iela 6-1, Rīga, LV-1010 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

190903.1 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv