Rezultāts: Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēku iekšējās elektroinstalācijas nomaiņa un remonts

Publicēts
17.01.2017
17.01.2017
Pasūtītājs
Daugavpils pilsētas dome (90000077325)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales energobūve” (41503045569)
Summa
12 499,90 EUR
Sludinājums
www.daugavpils.lv/lv/27...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 17/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Daugavpils pilsētas dome, 90000077325

Pasta adrese

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV - 5400

Pilsēta / Novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV-5400

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Jānis Artekovs

Tālruņa numurs

65404329

Faksa numurs

65421941

E-pasta adrese

janis.artekovs@daugavpils.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.daugavpils.lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://www.daugavpils.lv/lv/27

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēku iekšējās elektroinstalācijas nomaiņa un remonts

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēku iekšējās elektroinstalācijas nomaiņa un remonts

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45310000-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

12499.9 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DPD 2016/195

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēku iekšējās elektroinstalācijas nomaiņu un remontu

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

12/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales energobūve”, 41503045569

Pasta adrese

Varšavas iela 13

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV-5404

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 12499.9    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 12499.9    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, 90009737220

Pasta adrese

Saules ielā 7

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV-5401

Valsts

Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv