Rezultāts: Cauruļvadu termoizolācijas, plastmasas cauruļu un to veiddaļu piegāde

Publicēts
18.01.2017
18.01.2017
Pasūtītājs
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" (41503002485)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ED & KO" (41503021221), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CITA SANTEHNIKA" (40003451144)
Summa
41 999,00 EUR
Sludinājums
www.dzksu.lv/lv/publiskie-iepirkumi...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 18/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", 41503002485

Pasta adrese

Liepājas iela 21

Pilsēta / Novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV-5417

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Olga Strelkova

Tālruņa numurs

654 07268

Faksa numurs

654 38872

E-pasta adrese

olga.strelkova@dzksu.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.dzksu.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.dzksu.lv/lv/publiskie-iepirkumi/

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Cauruļvadu termoizolācijas, plastmasas cauruļu un to veiddaļu piegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Cauruļvadu termoizolācijas, plastmasas cauruļu un to veiddaļu piegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
44111520-2 44163000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41999 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SIA "DDzKSU" 2016/077M

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums Nr.SIA DDzKSU-2016/077M (1.DAĻA) par cauruļvadu termoizolācijas piegādi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

03/11/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

5

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ED & KO", 41503021221

Pasta adrese

Kūdras ielā 8

Pilsēta / novads

Daugavpilī

Pasta indekss

LV-5404

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 20000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 20000    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums Nr.SIA DDzKSU-2016/077M (2.DAĻA) par plastmasas caurules un to veiddaļu piegādi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

03/11/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

5

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CITA SANTEHNIKA", 40003451144

Pasta adrese

Gunāra Astras ielā 8

Pilsēta / novads

Rīgā

Pasta indekss

LV-1082

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 21999    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 21999    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma 1.DAĻĀ uzvarētāja piedāvātā cena par vienību kopsummā EUR 81.84 bez PVN; iepirkuma 2.DAĻĀ uzvarētāja piedāvātā cena par vienību kopsummā EUR 76.85 bez PVN;

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv