Sludinājums: Tehnoloģiskās līnijas zivju žāvēšanai piegāde, montāža, pieslēgšana un nodošana ekspluatācijā

Publicēts
16.11.2016
16.11.2016
Pasūtītājs
SIA "ONIORS ZIVIS" (41503055622)
Termiņš
02.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 16/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "ONIORS ZIVIS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41503055622

Adrese

Zeļinska iela 20, Daugavpils, Latvija, LV-5410

Tālruņa numurs(-i)

65440465

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

projektu vadītājs Aleksandrs Orlovs, 26468605, biotrans@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tehnoloģiskās līnijas zivju žāvēšanai piegāde, montāža, pieslēgšana un nodošana ekspluatācijā

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Zeļinska iela 20, Daugavpils, LV-5410

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/08/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

300000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

02/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vaļņu iela 4D, Daugavpils, LV- 5401

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

472769__0_nolikumsoniors.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv