Rezultāts2018/05/232018/05/23 Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" (90002135242)

Āra teritorijas pielāgošana paplašinātajai ITS (Inteliģentās transporta sistēmas) testa videi ”Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā projektā „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība” (EDI-PIA) (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)