Rezultāts: Jaunu iekārtu iegāde uzņēmuma attīstībai. Diska zāģis

Publicēts
16.06.2017
16.06.2017
Pasūtītājs
SIA "AIBI" (40003340192)
Uzvarētājs
SIA NM Group (40003976301)
Summa
5 200,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 16/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "AIBI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003340192

Adrese

Cēsu iela 16a, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, Latvija, 4840

Tālruņa numurs(-i)

64871321; 29478728

Faksa numurs(-i) (ja ir)

64871121

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Artis Ielejs, 29478728 , aibi.r@apollo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jaunu iekārtu iegāde uzņēmuma attīstībai. Diska zāģis

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

31/05/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

15/06/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
UAB Baltigina LT473372219 K.Naruševičiaus g.105, Molainiu k., LT-37175, Panevežio raj. Lietuva
SIA Belmont 40103802990 Kalnciema iela 78, Rīga, LV-1046 Latvija
SIA UB Food Tech 43603027680 '"Janeikas", Ceraukstes pag., Bauskas novads, LV-3901 Latvija
SIA NM Group 40003976301 Kr.Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA NM Group 40003976301 Kr.Voldemāra iela 118, Rīga, LV-1013, Tel.nr. 29579056 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

5200 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv