Rezultāts: iepirkuma līgums Nr. RNP/3-18/17/3

Publicēts
19.01.2017
19.01.2017
Pasūtītājs
Rūjienas novada pašvaldība (90009115162)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Firma L4” (40003236001)
Summa
41 790,00 EUR
Sludinājums
www.rujiena.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 19/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rūjienas novada pašvaldība, 90009115162

Pasta adrese

Raiņa ielā 3, Rūjiena, LV-4240

Pilsēta / Novads

Rūjiena

Pasta indekss

LV-4240

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Inga Virse

Tālruņa numurs

64263645

Faksa numurs

E-pasta adrese

inga.virse@rujiena.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rujiena.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rujiena.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

iepirkuma līgums Nr. RNP/3-18/17/3

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīgas iela 30, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Rūjienas vidusskolas sporta zāles pārbūve par peldbaseinu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
71242000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41790 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RNP 2016/35

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma līgums Nr. RNP/3-18/17/3

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

05/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Firma L4” , 40003236001

Pasta adrese

Jelgavas iela 90

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1004

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 41790    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41790    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv