Sludinājums: Skolas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Publicēts
19.10.2016
19.10.2016
Pasūtītājs
Bauskas novada administrācija (90009116223)
Termiņš
31.10.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Andris Rācenis
E-pasts
Sludinājums
www.bauska.lv/lv/pasvaldiba/iepirku...
Tālrunis
63963971

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 19/10/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Bauskas novada administrācija, 90009116223

Pasta adrese

Uzvaras iela 1

Pilsēta / Novads

Bauska

Pasta indekss

LV 3901

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Andris Rācenis

Tālruņa numurs

63963971

Faksa numurs

63924522

E-pasta adrese

andris.racenis@bauska.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bauska.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.bauska.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/bauskas-novada-administracija

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Skolas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-39010

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Skolas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
71320000-7 71248000-8

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 200 (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

BNA 2016/094/ERAF

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 31/10/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās laikā no plkst.08:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00, bet pirmdienās līdz plkst.18:00 un piektdienās līdz plkst.16:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 31/10/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

31/10/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

Vieta: Bauskas novada administrācijas telpās, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekts „Bauskas valsts ģimnāzijas infrastruktūras sakārtošana”

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv