Rezultāts: Darba apģērbu un apavu iegāde Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem

Publicēts
15.09.2017
15.09.2017
Pasūtītājs
Lauku atbalsta dienests (90000794228)
Uzvarētājs
SIA "GRIF" (40103003522)
Summa
41 999,00 EUR
Sludinājums
www.lad.gov.lv/lv/par-mums/iepirkum...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 15/09/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Lauku atbalsta dienests, 90000794228

Pasta adrese

Republikas laukums 2

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1981

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Romans Cvetkovs

Tālruņa numurs

67027860

Faksa numurs

67027120

E-pasta adrese

iepirkumi@lad.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lad.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/iepirkumi-un-izsoles/iepirkumi/

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Atbalsts lauksaimniecībai

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Darba apģērbu un apavu iegāde Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Latvijas Republika

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Darba apģērbu un apavu iegāde Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
18100000-0
18800000-7

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41999 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LAD 2017/15

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Darba apģērbu un apavu iegāde Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

06/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

3

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "GRIF", 40103003522

Pasta adrese

Maksavas iela 361

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1063

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67847637

Faksa numurs

67187916

E-pasts

info@grif.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

http://www.grif.lv/main

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 41999    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41999    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 1. ELFLA, Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
 2. EJZF, Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Piedāvājuma vērtēšanā tiks ņemts vērā, vai pretendents iepirkuma līguma izpildē iesaistīs vismaz vienu personu ar invaliditāti vai ilgstošu bezdarbnieku (kuram vairāk nekā gadu nav bijis darba līdz dienai, kad tas sācis līgumattiecības ar pretendentu)


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv