Rezultāts: “Tautu tērpu un apavu izgatavošana un piegāde Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvam”

Publicēts
13.01.2017
13.01.2017
Pasūtītājs
Baltinavas novada pašvaldība (90009115590)
Uzvarētājs
SIA "MUDURI" (40003487368), SIA "ANVI AM" (40003513270)
Summa
7 042,20 EUR
Sludinājums
www.baltinava.lv/pages/iepirkumi.ht...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 13/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Baltinavas novada pašvaldība, 90009115590

Pasta adrese

Kārsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas novads

Pilsēta / Novads

Baltinava

Pasta indekss

LV-4594

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Sarmīte Tabore

Tālruņa numurs

28399183

Faksa numurs

64520228

E-pasta adrese

planosana@baltinava.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.baltinava.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.baltinava.lv/pages/iepirkumi.html

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

"Tautu tērpu un apavu izgatavošana un piegāde Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvam"

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Kārsavas iela 16, Baltinava; Baltinavas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

“Tautas tērpu un apavu izgatavošana un piegāde Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvam

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
18000000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

7042.2 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

BND 2016/8

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: “Tautas tērpu un apavu izgatavošana un piegāde Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvam

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

27/04/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "MUDURI", 40003487368

Pasta adrese

Tallinas iela 40-4, Rīga, LV-1001

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1001

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

28607652

Faksa numurs

67273784

E-pasts

muduri@inbox.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6522.2    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6522.2    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: “Tautas tērpu un apavu izgatavošana un piegāde Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvam

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

27/04/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "ANVI AM", 40003513270

Pasta adrese

E.Birznieka-Upiša iela 23, Rīga, LV-1011

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1011

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29419077

Faksa numurs

E-pasts

anviam@inbox.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 520    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 520    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ELFLA, "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai"

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv