Rezultāts: Tautas tērpu un apavu izgatavošana

Publicēts
16.01.2017
16.01.2017
Pasūtītājs
Viļakas novada dome (90009115618)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Musturi” (40103287004), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KRISTĀLA KURPĪTE” (52402006111)
Summa
4 768,40 EUR
Sludinājums
vilaka.lv/index.php?page=vilakas-no...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 16/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Viļakas novada dome, 90009115618

Pasta adrese

Abrenes iela 26

Pilsēta / Novads

Viļaka

Pasta indekss

LV - 4583

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Dace Dzērve

Tālruņa numurs

28319507

Faksa numurs

64507208

E-pasta adrese

dacedzerve@tvnet.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vilaka.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://vilaka.lv/index.php?page=vilakas-novada-dome-2016-2

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Tautas tērpu un apavu izgatavošana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Viļakas novada Medņevas pagasts

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Tautas tērpu un apavu izgatavošana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
18000000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

4768.4 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VND 2016/3 MI

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tautas tērpu izgatavošana

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

28/04/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Musturi”, 40103287004

Pasta adrese

Jūrmalas iela 50, Piņķi, Babītes pag.

Pilsēta / novads

Babītes novads

Pasta indekss

LV-2107

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

22520247

Faksa numurs

-

E-pasts

evija@musturi.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4246.4    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4246.4    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tautas tērpu apavu izgatavošana

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

28/04/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KRISTĀLA KURPĪTE”, 52402006111

Pasta adrese

Atbrīvošanas aleja 130

Pilsēta / novads

Rēzekne

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29474998

Faksa numurs

-

E-pasts

kurpite@kurpite.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 522    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 522    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 – Darbību īstenošana, saskaņā ar sabiedrī, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 – Darbību īstenošana, saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv