Rezultāts: Specapģērbu piegāde

Publicēts
20.01.2017
20.01.2017
Pasūtītājs
Profesionālās izglītības kompetences centrs DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (90000066069)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STOLLER" (40003226944)
Summa
18 159,46 EUR
Sludinājums
dbt.lv/lv/Publiskie-iepirkumi/1/276...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 20/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Profesionālās izglītības kompetences centrs DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS, 90000066069

Pasta adrese

Jātnieku iela 87

Pilsēta / Novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV-5410

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Olga Jeronoviča

Tālruņa numurs

29633266, 26804773

Faksa numurs

E-pasta adrese

olga.jeronovica@dbt.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.dbt.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://dbt.lv/lv/Publiskie-iepirkumi/1/276/PIKC-Daugavpils-Buvniecibas-tehnikums-publiskie-iepirkumi-2016_gads

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Valsts izglītības iestāde
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Specapģērbu piegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Jātnieku iela 87, Daugavpils, Brīvības iela 3, Dagda, Dagdas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Specapģērbu piegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
18000000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

18159.46 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DBT 2016/15

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Specapģērbu piegāde

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

16/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STOLLER", 40003226944

Pasta adrese

Krasta iela 42

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1003

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 18159.46    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 18159.46    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv