Rezultāts: Apģērbu, apavu un galantērijas preču piegāde

Publicēts
22.08.2016
22.08.2016
Pasūtītājs
Jelgavas pilsētas dome (90000042516)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OLNIS” (53603008681)
Summa
737,40 EUR
Sludinājums
www.jelgava.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 22/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Jelgavas pilsētas dome, 90000042516

Pasta adrese

Lielā iela 11

Pilsēta / Novads

Jelgava

Pasta indekss

LV 3001

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Indra Soldāne

Tālruņa numurs

63005546

Faksa numurs

63005511

E-pasta adrese

indra.soldane@dome.jelgava.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jelgava.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.jelgava.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Pašvaldība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Apģērbu, apavu un galantērijas preču piegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV009

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Jelgava

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Galantērijas preces

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
18230000-0 18800000-7
18300000-2
18317000-4
18316000-7
18315000-0
18400000-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

737.4 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JPD 2016/95/MI

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Galantērijas preču piegāde

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

08/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OLNIS”, 53603008681

Pasta adrese

Rožu iela 16

Pilsēta / novads

Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov.

Pasta indekss

LV-3018

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 737.4    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 737.4    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Jelgavas bērnu sociālās aprupes centrs, 90000418861

Pasta adrese

Zirgu 47a

Pilsēta / novads

Jelgava

Pasta indekss

3008

Valsts

Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv